God kvalitet

Vi är certifierade för våtrum enligt Byggkeramikrådet

Vi är certifierade för våtrum enligt Byggkeramikrådets (BKR) och utför våra tjänster i enlighet med branschens regler. 

Våra hantverkare besitter kompetens för bästa kvalitet till kundens trygghet och nöjdhet.

Våra hantverkare besitter kompetens för bästa kvalitet